Hur kan vi hjälpa patienter med artros under Covid-19?

När rekommendationen är att ställa in protesoperationer och artrosskolor fortsätter digital behandling att hjälpa tusentals patienter dagligen. Alla kan erbjudas evidensbaserad grundbehandling av artros. Alltid.

Se vår lösning

webbinarium

Fortsatt vård av patienter i kris

Tid: 27/3 kl. 12:30-12:45

Se program och anmälan
Kontakta oss om du vill veta mer

Digital vård ger unika fördelar

Evidensbaserad behandling för höft- och knäartros finns alltid tillgänglig via appen och tillåter patienter att fortsätta sin dagliga behandling hemifrån utan att riskera smitta. Fysioterapeuter kan fortsätta ge behandling på distans.

Alltid tillgängligt

Behandlingen finns tillgänglig för alla i mobilen, oavsett var patienten befinner sig.

Personligt anpassat

Varje patient får anpassade aktiviteter, utbildning och kontakt med en fysioterapeut.

Kostnadseffektivt

Patienterna visar fantastiska resultat och digital behandling kräver mindre resurser.

Du kan bjuda in patienter till Joint Academy redan idag.

Läs uttalanden från våra experter på Joint Academy

12 mars 2020

"Viktigt att avlasta vården med digitala vårdbesök"

"Det finns redan idag etablerade möjligheter i Sverige att erbjuda digitala alternativ till face-to-face-besök, både vad avser akuta besök och för vård av kroniska sjukdomar. Specifikt för de kroniska sjukdomarna gäller att kontinuerlig behandling och följsamhet är oerhört viktig."

Läs artikel

19 mars 2020

"Corona gör det nödvändigt att öka den digitala vården"

"Det har gått långsamt för Sverige att införa digitala vårdformer i större skala, trots det ambitiösa målet för 2025: att Sverige ska vara bäst i världen på digital vård. Forskning i Sverige och USA visar att kroniskt sjuka svarar väldigt bra på digital behandling."

Läs artikel

~75% lägre kostnad med digital artrosbehandling

Kliniska studier visar att vår behandling sänker smärtan hos patienter. Men behandlingen kan också vara ett kostnadseffektivt alternativ till traditionell artrosbehandling.

Världsledande medicinsk kompetens

Vårt team består av professorer, läkare och fysioterapeuter med lång erfarenheter och omfattande ledande forskning om artros. Tillsammans levererar vi en kliniskt bevisad behandling av artros till våra patienter.

Följer Socialstyrelsens rekommendationer

Enligt rekommendationer från Socialstyrelsen är grundbehandlingen av artros patientinformation i kombination med långvarig handledd, anpassad och övervakad träning. Omfattande forskning visar att detta minskar symtomen vid artros och förbättrar patientens livskvalitet.

Rapporterar till BOA

Vi rapporterar all vår behandlingsdata till det Nationella kvalitetsregistret BOA (Bättre Omhändertagande av patienter med Artros) och bidrar därför till att den nationella grundbehandlingen av artros ständligt kvalitetsförbättras.

Nu måste vi omprioritera, alla måste hjälpas åt

Lyssna på Ortopedläkaren Christian Anker Hansen i vårt webbinarium.

Vill du redan nu komma igång och skicka patienter till oss?

Vi har byggt upp ett enkelt system för att ni ska kunna skicka patienter till oss med artros. Genom att fylla i era uppgifter nedan kommer ni att få instruktioner om hur ni ska gå tillväga.

Förnamn*

Efternamn*

E-postadress*

Företag/klinik*

"Jag var lite fundersam till att använda en app men ortopeden rekommenderade Joint Academy och det skulle innebära att jag slapp passa fasta tider. Flexibiliteten är den stora fördelen." – Robert, patient