Tillsammans kan vi hjälpa patienter med artros under Covid-19

När de fysiska besöken för behandling av artros minskar kan du som fysioterapeut fortsätta leverera digital behandling och hjälpa fler patienter dagligen utan att förlora din inkomst.

Så fungerar det

webbinarium

Behandla artros på distans

Tid: 2/4 kl. 12:30-12:45

Se program och anmälan
Kontakta oss om du vill veta mer

Jobba med Joint Academy

Med Joint Academy kan du arbeta på dina villkor. Antingen som anställd, eller konsult.

Digital vård ger unika fördelar

Evidensbaserad behandling för höft- och knäartros finns alltid tillgänglig via appen och tillåter patienter att fortsätta sin dagliga behandling hemifrån utan att riskera smitta. Du som fysioterapeut kan fortsätta ge behandling på distans.

Alltid tillgängligt

Behandlingen finns tillgänglig för alla i mobilen, oavsett var patienten befinner sig.

Personligt anpassat

Varje patient får anpassade aktiviteter, utbildning och kontakt med en fysioterapeut.

Kostnadseffektivt

Patienterna visar fantastiska resultat och digital behandling kräver mindre resurser.

Du kan börja behandla patienter via Joint Academy redan idag.

Läs uttalanden från våra experter på Joint Academy

12 mars 2020

"Viktigt att avlasta vården med digitala vårdbesök"

"Det finns redan idag etablerade möjligheter i Sverige att erbjuda digitala alternativ till face-to-face-besök, både vad avser akuta besök och för vård av kroniska sjukdomar. Specifikt för de kroniska sjukdomarna gäller att kontinuerlig behandling och följsamhet är oerhört viktig."

Läs artikel

19 mars 2020

"Corona gör det nödvändigt att öka den digitala vården"

"Det har gått långsamt för Sverige att införa digitala vårdformer i större skala, trots det ambitiösa målet för 2025: att Sverige ska vara bäst i världen på digital vård. Forskning i Sverige och USA visar att kroniskt sjuka svarar väldigt bra på digital behandling."

Läs artikel

Bli en del av något större

De fysioterapeuter som jobbar med Joint Academy har olika bakgrund, men alla jobbar mot ett gemensamt mål: att ge livskvaliteten tillbaka till patienter med artros.

Jobba med Joint Academy

Så jobbar Åsa med Joint Academy

”Joint Academy ger mig frihet att jobba lite extra och möjlighet att hjälpa patienter även om jag inte träffar dem.”

Åsa, Fysioterapeut

Arbeta på dina villkor

Jobba hemifrån eller vart än det passar dig, morgon som kväll – du bestämmer.

Gör skillnad

Med Joint Academy är det lätt för dig att hjälpa patienterna att nå sina mål.

Dubbel belöning

Ditt arbete med att förbättra liv ska vara givande för både dig och patienterna.

Friska och glada patienter

”Jag tar inga värktabletter, behöver inte operera mig och kan fortsätta spela tennis.”

Robert, Joint Academy-patient

”Att göra en övning som tar två minuter lät som ett skämt men efter ett par veckor började jag känna en förändring.”

Lotta, Joint Academy-patient

”Smärta har jag aldrig. Det var länge sedan. Den tycker jag försvann efter ett par veckor med Joint Academy.”

Åke, Joint Academy-patient

Fantastisk forskning och bättre vård

Forskning, kombinerat med förstklassig vård från våra fysioterapeuter, har visat sig vara ett effektivt tillvägagångssätt för att minska symtom av artros.

72%

Minskar sin smärta

72% minskar sin smärta kliniskt signifikant efter sex månader.

47%

Undviker operation

47% vill inte längre opereras efter sex månaders behandling.

42%

Slutar medicinering

42% rapporterar att de har slutat ta medicin efter sex månader.

Följer Socialstyrelsens rekommendationer

Enligt rekommendationer från Socialstyrelsen är grundbehandlingen av artros patientinformation i kombination med långvarig handledd, anpassad och övervakad träning. Omfattande forskning visar att detta minskar symtomen vid artros och förbättrar patientens livskvalitet.

Rapporterar till BOA

Vi rapporterar all vår behandlingsdata till det Nationella kvalitetsregistret BOA (Bättre Omhändertagande av patienter med Artros) och bidrar därför till att den nationella grundbehandlingen av artros ständligt kvalitetsförbättras.

Jobba med Joint Academy

Anmäl ditt intresse genom att fylla i formuläret.

  • Arbeta på dina villkor
  • Gör skillnad
  • Bli belönad

Är du legitimerad fysioterapeut?

Har du ett eget företag?

Nu måste vi omprioritera, alla måste hjälpas åt

Lyssna på Ortopedläkaren Christian Anker Hansen i vårt webbinarium.